Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Venray Beweegt Versie maart 2021

 

Gemeente Venray – Venray Beweegt
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

0478 52 33 33
info@venraybeweegt.nl
www.venraybeweegt.nl | www.venray.nl

Doordat wij in goed vertrouwen met u als aanbieder, uw vereniging of instantie samenwerken en elkaar kunnen versterken willen wij geen al te formele contracten met u afsluiten. Graag willen wij u door deze beknopte Algemene Voorwaarden laten zien wat verwacht wordt van uw sportvereniging/ instantie.

Spelregels voor aanbieders/ verenigingen

Deelnemers ouder dan 16 jaar of ouders van hun kind(eren) sluiten voor het deelnemen aan een activiteit die via venrayopenup.nl wordt bemiddeld, rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met u als aanbieder. U biedt onder eigen naam en verantwoordelijkheid de activiteit aan. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte omgang met de doelgroep.

Intake

 1. Als u belangstelling heeft om als aanbieder een of meerdere (naschoolse) activiteiten aan te bieden, dan kunt u zich inschrijven via www.venrayopup.nl
 2. Voor meer informatie kunt u contact opnemen om met info@venraybeweegt.nl.

Hoe ziet een activiteit binnen ons programma uit?

 1. U bepaalt als aanbieder zelf de inhoud van het programma, mits de RIVM maatregelen in acht worden genomen.
 2. U bepaalt zelf het maximale aantal deelnemers aan een activiteit, tenzij anders aangegeven, zodanig dat de activiteit met dit aantal veilig en verantwoord kan plaatsvinden op de beschikbare locatie.
 3. U zorgt voor voldoende bevoegde, gediplomeerde, vakbekwame begeleiders in relatie met het aantal deelnemers en de soort activiteit.
 4. U bent altijd tijdig op de locatie aanwezig om de activiteit voor te bereiden en te starten.
 5. De doelgroep moet er op kunnen rekenen dat een activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.
 6. U bent verantwoordelijk voor de deelnemers die aan een activiteit deelnemen vanaf het afgesproken starttijdstip van de activiteit.
 7. U beschikt hiervoor over een adequate verzekering.
 8. U blijft verantwoordelijk totdat na afloop van de activiteit alle deelnemers weer zijn opgehaald of vertrokken zijn.
 9. U bent zelf verantwoordelijk voor de ruimte waarin de activiteit heeft plaatsgevonden weer in dezelfde staat wordt achtergelaten.
 10. Indien u (een) activiteit(en) aan wilt bieden in een externe ruimte kunnen wij hierin bemiddelen. Neem hiervoor contact op met info@venraybeweegt.nl

Pedagogisch

 1. Uw activiteit heeft een vrijetijdskarakter. De nadruk ligt op plezier en ontspanning.
 2. Uw activiteit vindt altijd plaats buiten en in een veilige sfeer. Voor basisschooljeugd is er extra aandacht voor de jongste kinderen.
 3. Uw aanbod is afgestemd op de leeftijd en evt. fysieke gesteldheid van de doelgroep en deelnemers. Het hoeft dus niet geschikt te zijn voor de gehele groep, juist een aanbod op deelgroepen heeft de voorkeur;
 4. U zorgt voor een vast gezicht gedurende de activiteitenperiode.
 5. U hanteert een (pedagogisch) verantwoorde benadering van groep en individuen.
 6. De aanbieder verklaart, middels opgeven van een cursus, dat zijn/haar gedrag in het verleden, geen bezwaar vormt voor het aanbieden van activiteiten aan doelgroep. Indien het tegendeel bewezen wordt, behoudt Venray Beweegt het recht voor om terzake gerechtelijke stappen te ondernemen.

Juridisch / aansprakelijkheid/verzekeringen

 1. U biedt uw activiteiten aan ‘onder eigen naam’. Dit betekent:
  1. Voor ouders en/of deelnemers is het duidelijk dat u de activiteit verzorgt.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren (aansprakelijkheid) van eigen personeel en eventuele vrijwilligers die op locatie de activiteit verzorgen.
  3. U verzorgt zelf de verzekering van de eigen (sport)materialen, instrumenten en andere eigendommen.
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de deelnemers gedurende de duur van de activiteit (dekking voor aansprakelijkheid op locatie).
 2. In geval van eventuele schade/letsel bent u verantwoordelijk voor het adequaat begeleiden/afhandelen daarvan.
 3. U zorgt voor vervanging van personeel in geval van ziekte of andere afwezigheid, zodat de activiteit kan plaatsvinden.
 4. De persoon die daadwerkelijk de activiteit op een locatie uitvoert, zorgt ervoor dat er altijd een (mobiele) telefoon binnen bereik is, voor het geval zich er iets voor doet (deelnemer is afwezig, ongeval, ziekte). Ook heeft u achterwacht geregeld.

Randvoorwaarden
Indien aanbod aanbiedt, zijn onderstaande punten van toepassing. U mag zelf bepalen in welke periode u de activiteit wilt aanbieden.

 1. Het door u gekozen beeldmateriaal is rechtenvrij, of (de ouders/verzorgers van) de personen op de afbeelding hebben toestemming gegeven om deze te gebruiken voor de website, dan wel te plaatsen in iedere uitgave die gekoppeld is aan de door u toegevoegde activiteit. Eventuele gevolgen door het niet nakomen van dit kader zijn ten gevolge voor u als aanbieder.
 2. De inhoud van de activiteit zoals in het systeem bekend is, is leidend.
 3. Op de dag van de inschrijvingen krijgt u een e-mail. Het systeem op onze website zorgt ervoor dat uiterlijk 8 uur van tevoren u een email met overzicht met aanmeldingen krijgt. Een makkelijk overzicht, dus let op de privacywetgeving.
 4. Het is niet toegestaan om na de start van de inschrijvingen een cursus te annuleren zonder onze toestemming. Wanneer het aantal inschrijvingen tegenvallend is, adviseren wij om deze enkeling met een bestaande groep mee te laten doen, zodat er toch een vorm van kennismaking is. N.B. Creatieve cursussen zijn hier een uitzondering op. Bij tegenvallende inschrijvingen wordt in overleg met de aanbieder een passende oplossing gezocht.
 5. Alle aanmeldingen via de website venrayopenup.nl verloopt kosteloos. Mochten de mensen die zich aanmelden om mee te doen kosten gaan maken, dan moet de aanbieder dit duidelijk communiceren en zelf oppakken met desbetreffende persoon.
 6. Wijzigingen in de cursusdagen en tijden dienen altijd via de website te worden gewijzigd, zodat alle input door u ingegeven nog steeds gelijk loopt met de output op de website waarop het aanbod te vinden is.
 7. Alle door u ingevoerde gegevens worden bij Venray Beweegt uitzonderlijk beschermd met de privacyverklaring en alleen gebruikt voor onze diensten. De door u ingevoerde gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.
 8. Als er vraag is naar een ruimte (sportvelden) neem dan contact met ons op via info@venraybeweegt.nl. Wellicht kunnen wij helpen.
Scroll naar top